Να μεταφέρετε στο ίδιο πρόσωπο του παρατατικού της μέσης φωνής όσα από τα παρακάτω ρήματα βρίσκονται στον ενεστώτα και να μεταφέρετε στο ίδιο πρόσωπο του αορίστου όσα βρίσκονται στον μέλλοντα. doc

Ασκήσεις  Αρχική

ἀποτρέπεσθεἀπτρέπ
ἀντιτασσόμεθα ἀνττασσ
φυλάττονται φυλάττ
παιδεύσεται παιδεύ
κόψῃ κό
πραξόμεθα πρα