Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τους χρόνους που ζητούνται στο πρόσωπο που δίνεται doc

Ασκήσεις  Αρχική

τύπος παρακείμενος υπερσυντέλικος
βλάπτεσθε βλα βλα
ὁπλιζόμεθα πλί πλί
ἀπαλλάττεται λλα λλα
καταψεύδονται ψευσμένοι  ψευσμένοι