Να μεταφέρετε τα παρακάτω ρήματα στην α.ε.  doc

Ασκήσεις  Αρχική

έχει καταγραφεί (καταγράφομαι) γρα
έχουμε χτυπηθεί (πλήττω = χτυπώ) πλή
έχετε προφυλαχθεί (προφυλάττομαι) φύλα