Να μεταφέρετε τους τύπους στην οριστική της μ.φ., στο ίδιο πρόσωπο και στον ίδιο αριθμό και χρόνο: doc

Ασκήσεις  Αρχική

ἔταξας πεπράχαμεν ἔλεγε ἐβούλευες
ἐτά πεπρά ἐλέγ ἐβουλεύ