Αφού συμπληρώσετε τα ζητούμενα στα τετραγωνίδια, στην έγχρωμη στήλη θα σχηματιστεί ουσιαστικό ομόρριζο του ρ. δανείζω doc

Ασκήσεις  Αρχική

Πάτα σ΄ ένα αριθμό και συμπλήρωσε την απάντηση με ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Αφού συμπληρώσεις το σταυρόλεξο, πάτα ΕΛΕΓΧΟΣ, για να ελέγξεις τις απαντήσεις σου.
Αν χρειαστείς βοήθεια, πάτα το πλήκτρο ΒΟΗΘΕΙΑ, για να σου δοθεί ένα γράμμα.

 

 

 

     α                                
    β                 
   γ                 
   δ                
ε                   
   στ                
  ζ