Να εντοπίσετε τις μετοχές των παρακάτω προτάσεων doc

α. τις παρά τινα ποταμὸν τὸν πέλεκυν ἀπέβαλε.
β. Τοῦ δέ ρεύματος τὸν πέλεκυν ὁ ἄνθρωπος ὠδύρετο.
γ. Τινές δὲ τῶν Χαλδαίων (= με τη ληστεία) ζῶσιν.
δ. Αγησίλαος ἔτι νέος ἔτυχε τῆς βασιλείας.