Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις με κριτήριο τους όρους τους: doc

α. Τοῦ δὲ παμφορωτάτου κτήματος οἱ πλεῖστοι ἐπιμέλονται.
β. Λακεδαιμόνιοι ἔλυσαν τὰς σπονδάς.
γ. Οἱ ἄνθρωποι ἐν ναοῖς τοὺς θεοὺς θεραπεύουσιν.
δ. Ὁ νεανίας ἐν τῷ σταδίῳ δίσκον καὶ σφαῖραν ρίπτει. και
ε. Ἰωάννην τὸν βαπτιστὴν Ἡρώδης ἀπεκεφάλισεν.
στ. Δέσποτα, μέμνησο (= να θυμάσαι) τῶν Ἀθηναίων.