Να βρεθεί ο αόριστος β' των παρακάτω ρημάτων doc

Ασκήσεις  αρχική  προηγούμενη άσκηση

ΡΗΜΑΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄ ΡΗΜΑΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄
ΕΧΩΟΝ ΛΑΓΧΑΝΩΟΝ
ΛΑΜΒΑΝΩΟΝ ΛΑΝΘΑΝΩΟΝ
ΛΕΓΩΟΝ ΛΕΙΠΩΟΝ
ΜΑΝΘΑΝΩΟΝ ΟΡΩΟΝ
ΠΑΣΧΩΟΝ ΠΙΠΤΩΟΝ
ΤΥΓΧΑΝΩΟΝ ΤΡΕΧΩΟΝ