Κλίση του αρσενικού άρθρου

Ασκήσεις  Αρχική   θηλυκό  ουδέτερο

Διάλεξε τη σωστή απάντηση από το αναδυόμενο μενού.
ΕνικόςΠληθυντικός
Ονομαστική
Γενική
Δοτική
Αιτιατική