Κλίση του αρσενικού άρθρου

Διάλεξε τη σωστή απάντηση από το αναδυόμενο μενού.
ΕνικόςΠληθυντικός
Ονομαστική
Γενική
Δοτική
Αιτιατική