ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Το άρθρο


 

 

Ορθογραφία

 

Το άρθρο είναι μια μονοσύλλαβη κλιτή λέξη.

Χρησιμοποιείται πριν από

τα ουσιαστικά, π.χ. γεωργός, φωνή, τὸ δένδρον

τα επίθετα, π.χ. καλός, καλή, τὸ καλόν

ή τις μετοχές, π.χ. λύων, λύουσα, τὸ λῦον

Χρησιμοποιείται ακόμη και πριν από λέξεις που παίζουν το ρόλο ουσιαστικών και επιθέτων, π.χ. τὸ λέγω είναι ρήμα.

 

Στα τρία γένη κλίνεται ως εξής:

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Ενικός αριθμός
 αρσενικόθηλυκόουδέτερο
Ονομαστικήτὸ
Γενικήτοῦτῆςτοῦ
Δοτικήτῷτῇτῷ
Αιτιατικήτὸντὴντὸ
Κλητική*
Πληθυντικός αριθμός
Ονομαστικήοἱαἱτὰ
Γενικήτῶντῶντῶν
Δοτικήτοῖςταῖςτοῖς
Αιτιατικήτοὺςτὰςτὰ
Κλητική*

 

* Το άρθρο δεν έχει κλητική. Επειδή όμως χρησιμοποιούμε την κλητική στην κλίση, γι' αυτό και την παραθέτουμε.

 

 
Βιβλιογραφία

 

1. Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής, Μιχ. Χ. Οικονόμου, ΟΕΔΒ

2. Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης, Αχ. Τζάρτζανος, ΟΕΔΒ

3. Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής, Λιναρδής Ιωάννης, εκδ. Χατζηθωμά, Θεσσαλονίκη, 2007

4. Συμφραστικός πίνακας λέξεων του Ανθολογίου Αττικής Πεζογραφίας

5. Perseus Digital Library