Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού

στρατιωτῶν στρατιώτ
θεατάς θεατ
νομοθετῶννομοθέτ
κεφαλήνκεφαλ
μανδύαιςμανδύ
ἰδιώτουἰδιωτ