4. Να συνδυάσετε τις λέξεις της στήλης Α′ με τις κατάλληλες λέξεις της στήλης Β′ και να σχηματίσετε με αυτές προτάσεις στη ν.ε. Κατόπιν να μεταγράψετε τις φράσεις στην Αρχαία Ελληνική:

Ασκήσεις  Αρχική

1. δημοσία
2. η εσχάτη
3. δόξα
4. εν βρασμώ
5. εφ' όλης
6. επί τη