Να μεταφέρετε τα ρήματα στον τύπο της οριστικής που ζητείται στην παρένθεση doc

Ασκήσεις  Αρχική

εἰργάζετο(ενεστ., β΄ πρόσ. ενικού)
ἐπείθετο(ενεστ., γ΄ πρόσ. πληθ.)
ῥυθμίζειν(παρατ., β΄ πρόσ. πληθ.)
θάλλει(παρατ., α΄ πρόσ. πληθ.)
ἔσται(παρατ., α΄ πρόσ. ενικού)