Να γράψετε τα ρήματα στο γ΄ πληθυντικό πρόσωπο του ίδιου χρόνου και της ίδιας έγκλισης doc

Ασκήσεις  αρχική

κελεύσῃς κελεύσ
τοξεύητε τοξεύ
παύσωμεν παύσ