Να συμπληρώσετε τη σωστή κατάληξη υποτακτικής στις παρακάτω φράσεις doc

Ασκήσεις  αρχική

ὑμεῖς λύσ
ἡμεῖς πράξ
οὗτοι λέγ
ὑμεῖς ἀποβλέψ
οὗτοι πιστεύ