Να γράψετε τα επίθετα στον τύπο που ζητείται στην παρένθεση άσκηση

ἀψευδής (θηλυκό)γεν. εν. ἀψευδ εὐδαίμων (ουδέτερο)αιτ. εν. εὔδαι
γεν. πληθ. ἀψευδ αιτ. πληθ. εὐδαίμ
ἀληθής (αρσενικό)δοτ. εν. ἀληθ σώφρων (ουδέτερο)ονομ. εν. σῶφρ
δοτ. πληθ. ἀληθ ονομ. πληθ. σώφρ
συνήθης (ουδέτερο)γεν. εν. συνήθ ἐλεήμων (αρσενικό)αιτ. εν. ἐλεήμ
γεν. πληθ. συνήθ αιτ. πληθ. ἐλεήμ