Να συμπληρώσετε τον κατάλληλο τύπο του επιθέτου που δίνεται στην παρένθεση άσκηση


(εὐγενής) εὐγεν γείτονα (κακοδαίμων) κακοδαίμον ἀνδρός
(ἐπιμελής) ἐπιμελ νεανίαις (μεγαλόφρων) μεγαλοφρόν ἡγεμόνων
(ἀτυχής) ἀτυχ ἄνθρωπε (ἀγνώμων) ἄγνωμ σύμμαχε
(ψευδής) ψευδ μῦθοι (ἄφρων) ἄφρο στρατηγοῖς