Να αναγνωρίσετε γραμματικά τους εξής ρηματικούς τύπους ευκτικής doc

 Ασκήσεις  αρχική

 
λατρεύοι
σαλεύοις
παιδεύοι
ἀλλάξαι
ἐξοργίσαις
ἐκπλήξαις
καλύψαι