Να μεταφέρετε τα παρακάτω ρήματα στο πρόσωπο της ευκτικής ενεστώτα, μέλλοντα και αορίστου που ζητείται doc

Ασκήσεις  Αρχική 

Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας την κατάλληλη κατάληξη από την αναδυόμενη λίστα.
Ενεστώτας Μέλλοντας Αόριστος
οὗτοςκινδυνεύει κινδυνεύκινδυνεύκινδυνεύ
οὗτος βουλεύειβουλεύβουλεύβουλεύ
ἡμεῖς γράφομενγράφγράγρά
ἡμεῖς τοξεύομεντοξεύτοξεύτοξεύ