Να γραφτεί το β' πληθ. ευκτικής στον ενεστώτα, μέλλοντα και αόριστο doc

Ασκήσεις  Αρχική 

Ενεστώτας Μέλλοντας Αόριστος
ὑμεῖς κινδυνεύετε κινδυνεύ κινδυνεύ κινδυνεύ
ὑμεῖς πείθετεπείθπείπεί
ὑμεῖς βλάπτετεβλάπτβλάβλά
ὑμεῖς ἄγετεἄγ