Να μεταφέρετε τις λέξεις που δίνονται στην παρένθεση στην πτώση που ζητείται και να δηλώσετε αν αυτές είναι τα άμεσα ή τα έμμεσα αντικείμενα των ρημάτων από τα οποία εξαρτώνται doc

Ασκήσεις  Αρχική


α. Μιλτιάδης ὤφειλε (τὸ δημόσιον, δοτ. εν.) ()
(χρῆμα, αιτ. πληθ.) ()
β. Ἔπειτα δὲ ἀναμνήσω (σύ, αιτ. πληθ.) () καὶ
(ὁ κίνδυνος, αιτ. πληθ.) () τῶν ἡμετέρων προγόνων.
γ. Ἡμεῖς μετεσχήκαμεν (σύ, δοτ. πληθ.) ()
(σεμνότατον ἱερόν, γεν. πληθ.) (θυσία, γεν. πληθ.),
  (καλλίστη ἑορτή, γεν. πληθ.) ()