Να συμπληρώσετε τους παρακάτω τύπους ευκτικής παρακειμένου doc

Ασκήσεις  Αρχική

Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας την κατάλληλη κατάληξη από την αναδυόμενη λίστα.
τύπος περιφραστικός τύπος μονολεκτικός τύπος
ἡμεῖς (βουλεύω) βεβουλευκ / βεβουλεύκ
αὕτη (κινδυνεύω) κεκινδυνευκ κεκινδυνεύκ
σύ (σπουδάζω) ἐσπουδακ ἐσπουδάκ
αὗται (δανείζω) δεδανεικ / δεδανείκ