Να συμπληρώσετε τις πτώσεις που λείπουν στον παρακάτω πίνακα άσκηση

 

Ενικός αριθμός

Πληθυντικός αριθμός
ονομ.ἡ ἄμπελοςὁ ταῦραἱ ἄμπελοἱ ταῦρ
γεν. τῆς ἀμπτοῦ ταύρου τῶν ἀμπτῶν ταύρ
δοτ. τῇ ἀμπτῷ ταύρταῖς ἀμπ τοῖς ταύροις
αιτ.τὴν ἄμπελ τὸν ταῦρτὰς ἀμπέλους τοὺς ταύρ
κλητ. ὦ ἄμπελ ὦ ταῦρὦ ἄμπελὦ ταῦρ