Να υπογραμμίσετε τις προσωπικές αντωνυμίες των παρακάτω φράσεων άσκηση

Κάνε κλικ πάνω σ' εκείνη τη λέξη που νομίζεις πως είναι αντωνυμία. Υπάρχουν 7 αντωνυμίες.

2ο μέρος της άσκησης

α. Αἱ ψυχαὶ καθαραί εἰσιν.
β. Μάχονται οἱ πολέμιοι.
γ. Αἱροῦνται στρατηγούς.
δ. εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός.
ε. ῾Ο λόγος γλυκύς ἐστι.
στ. Οἱ πρόγονοι γενναῖοι ἦσαν.
ζ. Λέγω καὶ τοῦτο.


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός