προστακτική του ρ. ψηφίζομαι

προηγούμενη Ασκήσεις Αρχική
ενεστώτας αόριστος παρακείμενος
---- --
ψηφί ψήφιἐψήφι
φηφι ψηφιἐψηφί
---- --
ψηφί ψηφίἐψήφι
ψηφι ή
ψηφι
ψηφι ή
ψηφι
ἐψηφί ή
ἐψηφί