Να κλιθούν οι φράσεις: τὰ ἐμὰ σκῆπτρα, ἡ ἐμὴ θυγάτηρ


τὰἐμὰ σκῆπτρα ἐμὴ θυγάτηρ
τῶν ἐμ σκήπτρ τῆςἐμ θυγατρ
τοῖςἐμ σκήπτρ τῇἐμ θυγατρ
τὰἐμ σκῆπτρ τὴνἐμ θυγατ
--σκῆπτρ -θύγατ