Να βρείτε τον συντακτικό ρόλο των πλάγιων πτώσεων που υπάρχουν στις προτάσεις που ακολουθούν: doc

Ασκήσεις  Αρχική

ξεκίνα την άσκηση