Ελληνικός Πολιτισμός

Ετερόπτωτοι προσδιορισμοί

Είσοδος • Αρχαία • Θεωρία Γραμματικής • Ασκήσεις Γραμματικής • Θεωρία Συντακτικού • Ασκήσεις Συντακτικού

Οι προσδιορισμοί γενικά • πίνακας προσδιορισμών • ομοιόπτωτοι • ετερόπτωτοι • εμπρόθετοι

πίνακας επιρρηματικών σχέσεων • επιρρηματικοί κατά σχέση • επιρρηματικοί κατά τρόπο εκφοράς

 

 

Δες την παρουσίαση για τους προσδιορισμούς

 

Γενικά για τους ετερόπτωτους προσδιορισμούς

α) ετερόπτωτοι προσδιορισμοί σε γενική

β) ετερόπτωτοι προσδιορισμοί σε δοτική

γ) ετερόπτωτοι προσδιορισμοί σε αιτιατική

Ασκήσεις

Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία