Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τους τύπους του ρ. εἰμί που ζητούνται: 

Ασκήσεις  Αρχική

ενεστώτας παρατατικόςμέλλοντας
ἦσαν
εἴη----
----ἔσοισθε
ἐστί