Να αναγνωρίσετε συντακτικώς τις μετοχές (είδος, υποκείμενο, συντακτική θέση) των φράσεων: doc

Ασκήσεις  Αρχική