Να εντοπίσετε τις μετοχές των παρακάτω φράσεων doc

Κάνε κλικ πάνω σ' εκείνη τη λέξη που νομίζεις πως είναι μετοχή. Υπάρχουν 6 μετοχές.
Για να περάσεις στο 2ο σκέλος της άσκησης πρέπει να τελειώσεις πρώτα μ' αυτήν.

α. Σωκράτης φανερὸς ἦν τοὺς θεοὺς μάλιστα τῶν ἄλλων ἀνθρώπων.
β. Οὐδενός ἀντιπάλου ἐνόμισε καταπρᾶξαι ἄν (= ότι θα μπορούσε να καταφέρει) τι τῇ πόλει ἀγαθόν.
γ. Δίκαια πολλοὶ ἄδικα ποιοῦσιν.
δ. νυκτὶ (= την επόμενη νύχτα) ἔφθασαν (= πρόλαβαν να ξεπεράσουν) τὴν τῶν Ἀθηναίων οἰκοδομίαν.
ε. Ἀθηναῖοι ἀπέπλευσαν εἰς Νάξον καὶ Κατάνην (= για να ξεχειμωνιάσουν).