Να γράψετε τους τύπους των επιθέτων που ζητούνται άσκηση

Ασκήσεις  Αρχική

συνήθης(ονομ. πληθ. ουδ. συγκρ.)συνηθ
εὐδαίμων(αιτ. εν. ουδ. υπερθ.) εὐδαιμον
σαφής(δοτ. εν. αρσ. υπερθ.) σαφ
ὑψηλός(ονομ. πληθ. θηλ. συγκρ.) ὑψηλ
ἐλεήμων(αιτ. πληθ. αρσ. συγκρ.) ἐλεημ