Να συμπληρώσετε τις φράσεις με τους κατάλληλους τύπους συγκριτικού και υπερθετικού βαθμού άσκηση

Ασκήσεις  Αρχική

φράσησυγκριτικός υπερθετικός
τοῦ (καλός) νεανίου
τῇ (μεγάλη) ἐλπίδι
τόν (κακός) διδάσκαλον
οἱ (πολύς) πολῖται
τάς (ὀλίγη) τιμάς