Να βρείτε τις πλάγιες πτώσεις που λειτουργούν ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί doc

Ασκήσεις  αρχική

Κάνε κλικ πάνω σ' εκείνη τη λέξη που νομίζεις πως είναι επιρρηματικός προσδιορισμός. Υπάρχουν 5 προσδιορισμοί.

α. Ἡ μὲν μήτηρ ἀπῆλθε, Κῦρος δὲ κατέμενε καὶ ἐτρέφετο.
β. Ἕκτῳ δὲ Σαμίοις καὶ Μιλησίοις πόλεμος ἐγένετο περὶ Πριήνην.
γ. Τοσαύτῃ καὶ τότ’ ἐχώρουν.
δ. (= γιατί) τηνικάδε ἀφῖξαι (= έχεις έρθει τόσο νωρίς), ὦ Κρίτων;