Να συμπληρώσετε τα κενά με τη γραμματική αναγνώριση των παρακάτω τύπων doc

αρχική ασκήσεις γραμματικής

προσεδόκα
προσδοκάτω
νικᾶν
νικῷεν
τιμάσθω
τιμῶν