οἰκεῖν, ἡγῶμαι, εὐδοκιμοῖ, ἀπολογείσθων: Να αναγνωριστούν γραμματικά doc

αρχική ασκήσεις γραμματικής επόμενο μέρος της άσκησης

οἰκεῖν
ἡγῶμαι
εὐδοκιμοῖ
ἀπολογείσθων