Συμπληρώνοντας τα τετραγωνίδια με τις λέξεις  θα σχηματίσετε στην έγχρωμη στήλη  το όνομα λογογράφου της αρχαιότητας  doc

Ασκήσεις  αρχική

Πάτα σ΄ ένα γράμμα, γράψε την απάντηση και πάτα ΥΠΟΒΟΛΗ. Αφού συμπληρώσεις το σταυρόλεξο, πάτα ΕΛΕΓΧΟΣ, για να ελέγξεις τις απαντήσεις σου.
Αν χρειαστείς βοήθεια, πάτα το πλήκτρο ΒΟΗΘΕΙΑ, για να σου δοθεί ένα γράμμα.

 

 

 

       α                        
     β   

   

           
  γ                       
δ                     
   ε                 
    στ.