Να συμπληρώσετε τα πρόσωπα του ρ. ἐλευθερόω, ἐλευθερῶ που ζητούνται doc

Ασκήσεις  Αρχική

β΄ εν. ορ. εν. μ.φ.ἐλευθερβ΄ εν. ευκτ. εν. ε.φ. ἐλευθερ
β΄ εν. υπ. εν. μ.φ. ἐλευθερβ΄ πλθ. ορ. εν. μ.φ ἐλευθερ
γ΄ πλθ. πρτ. ε.φ. ἠλευθέργ΄ εν. πρ. εν. ε.φ. ἐλευθερ
α΄ πλθ. ευκτ. εν. μ.φ. ἐλευθεργ΄ πλθ. πρ. εν. μ.φ. ἐλευθερ