Να συμπληρώσετε τις καταλήξεις των ρημάτων στις παρακάτω φράσεις: doc

Ασκήσεις  Αρχική

α. Σφόδρα γε βούλεται τοὺς Ἕλληνας ἐλευθέρους εἶναι καὶ αὐτονόμους, ὡς δηλ (γ΄ εν. οριστ. ενεστ. ε.φ.) τὰ ἔργα αὐτοῦ.
β. Οὐ συγγνώμης τυχεῖν ἀξι (ονομ. εν. αρσ. μτχ. ε.φ.) ταῦτα διῆλθον
γ. Συμβήσεται δ’ ἅμα καὶ τὰ πρότερον εἰρημένα ἐπιβεβαι (απαρ. ενεστ. μ.φ.) καὶ φανερώτερα εἶναι οὕτως ἔχοντα.
δ. Ὁ δὲ ἄξιος ὢν μεγάλων ἀξι (ευκτ. ενεστ. ε.φ.) ἂν μικρῶν ἑαυτόν.
ε. Μετἀ τύχης ἀγαθῆς ἐλευθερ (β΄πληθ. προστ. ενεστ. ε.φ.) τοὺς Ἕλληνας.