Αφού συμπληρώσετε τον πίνακα, στην έγχρωμη στήλη θα δείτε να σχηματίζεται το γ΄ πληθ. ευκτ.  μέλλ. ε.φ. του ρ. σφάλλω doc

Πάτα σ΄ ένα γράμμα, γράψε την απάντηση και πάτα Υποβολή. Αφού συμπληρώσεις το σταυρόλεξο, πάτα Έλεγχος, για να ελέγξεις τις απαντήσεις σου.

α                               
β              
  γ             
  δ                
   ε           
στ.                 
ζ             
   η           

Οριζόντια

1. α. γ΄ πληθ. υποτ. αορ. ε.φ. ρ. μένω.
9. β. β΄ εν. οριστ. παρακ. ε.φ. ρ. γράφω.
10. γ. απαρ. αορ. ε.φ. ρ. μένω.
11. δ. γ΄ εν. ευκτ. μέλλ. ε.φ. ρ. ἀγγέλλω.
13. ε. ονομ. εν. ουδ. μτχ. μέλλ. ε.φ. ρ. βάλλω.
14. στ. β΄ εν. ευκτ. αορ. ε.φ. ρ. νέμω.
16. ζ. β΄ εν. προστ. αορ. ε.φ. ρ. ἐφευρίσκω.
17. η. β΄ εν. υποτ. αορ. μ.φ. ρ. κρίνομαι.
 


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός