Ελληνικός Πολιτισμός

Σχηματισμός της οριστικής ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας

Είσοδος • Αρχαία • Θεωρία Γραμματικής • Ασκήσεις Γραμματικής • Θεωρία Συντακτικού • Ασκήσεις Συντακτικού

 

 

Ενεστώτας και παρατατικός ενεργητικής και μέσης φωνής

 

Ενεργητικός και μέσος μέλλοντας

 

Ενεργητικός και μέσος αόριστος α'

 

Παρακείμενος και υπερσυντέλικος ενεργητικής φωνής

 

Παθητικός μέλλοντας α' και παθητικός αόριστος α'

 

Παρακείμενος και υπερσυντέλικος μέσης φωνής στα υγρόληκτα ρήματα

 

Παρακείμενος και υπερσυντέλικος μέσης φωνής στα ενρινόληκτα ρήματα

 

Παρατηρήσεις στα ενρινόληκτα και υγρόληκτα ρήματα

 

Ασκήσεις στα ενρινόληκτα και υγρόληκτα ρήματα