Να κλίνετε το ρ. πέμπω στους χρόνους και στις εγκλίσεις που ζητούνται

ασκήσεις αρχική

παθητικός μέλλοντας α' παθητικός αόριστος α'
οριστική ευκτική υποτακτική προστακτική
πεμφθ πεμθ πεμφθ

----

πεμφθ πεμφθ πεμφθ πέμφθ
πεμφθ πεμφθ πεμφθ πεμφθ
πεμφθ πεμφθ πεμφθ

----

πεμφθ πεμφθ πεμφθ πέμφθ
πεμφθ πεμφθ πεμφθ πεμφθ