Να μεταφέρετε τους παρακάτω ρηματικούς τύπους στο ίδιο πρόσωπο παθητικού μέλλοντα και αορίστου διατηρώντας σταθερή την έγκλιση doc

ασκήσεις αρχική

ρηματικός τύποςπαθ. μέλλοντας α'παθ. αόριστος α΄
κινδυνεύεται κινδυνευἐκινδυ
παύοιντοπαυπαυ
βουλεύσοιο βουλευβουλευ
πράττεσθαι πραπρα
ψευσάμενος ψευμενοςψευ
ἱδρύεσθεἱδρυἱδρύ