Να βρείτε την έγκλιση στην οποία βρίσκονται οι ρηματικοί τύποι  doc

ασκήσεις αρχική 

Προσοχή! Για να συνεχίσεις στο 2ο σκέλος της άσκησης, το ποσοστό επιτυχίας σου πρέπει να είναι > από 75%