Να σχηματίσετε ολοκληρωμένες προτάσεις με τις λέξεις που σας δίνονται, αφού τις τοποθετήσετε στον σωστό τύπο doc

ΛέξειςΟἱ Πέρσαι, ὑπό, οἱ βασιλεῖς, ἄρχονται.
Πρόταση ὑπὸ ἄρχονται
Λέξεις ἐτιμωρήθη, ὑπό, οἱ πολέμιοι, οὗτος, δικαίως.
Πρόταση δικαίως ἐτιμωρήθη ὑπὸ .
Λέξεις οἱ παίδες, ὑπό, ὁ παιδοτρίβης, διδάσκονται.
Πρόταση ὑπὸ διδάσκονται