Να αντικατασταθούν στους άλλους βαθμούς τα επίθετα και τα επιρρήματα άσκηση

Ασκήσεις  Αρχική

θετικός συγκριτικός υπερθετικός
ἀμείνων
ἰσχυρότερος
ἀσφαλές
μάλιστα
πολλοῦ