ἔχοι: Να γράψετε το γ΄ ενικό και β΄ πληθυντικό του ίδιου χρόνου στις εγκλίσεις του παρακάτω πίνακα doc

Ασκήσεις γραμματικής  Αρχική

οριστική υποτακτικήευκτική
γ' εν.ἔχἔχἔχ
β' πλ.ἔχτεἔχτεἔχτε