Στις παρακάτω περιόδους να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες επιρρηματικές χρονικές προτάσεις: doc

Ασκήσεις  Αρχική

Ξεκίνα την άσκηση