Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με την κατηγορηματική μετοχή του ρήματος το οποίο βρίσκεται στην παρένθεση δίνοντας προσοχή στην πτώση doc

Διάλεξε τη σωστή απάντηση από τις προτεινόμενες