Να βρείτε και να χαρακτηρίσετε τους ομοιόπτωτους ονοματικούς προσδιορισμούς στις παρακάτω προτάσεις: doc

Ασκήσεις  Αρχική
Στη σωστή απάντηση ο αριθμητής και ο παρονομαστής πρέπει να είναι ο ίδιος αριθμός, π.χ. 8/8 ή 6/6